ILBAGNOALESSI DOT

ILBAGNOALESSI dOt är en perfekt balanserad samling förmål som inte distraherar från badrummets egentliga syfte: att rena kropp och själ. – Alla föremålen är främst avsedda för avslappning, berättar den nederländske arkitekten och designern Wiel Arets om designprincipen bakom badrummet, som precis som ILBAGNOALESSI One har skapats i nära samarbete med det italienska designföretaget Alessi.

När Arets tog fram designen ägnade han särskild uppmärksamhet åt att de enskilda föremålen inte skulle distrahera från badrummets verkliga syfte – att rena kropp och själ. Wiel Arets: – Själva ensemblen som helhet bygger på styrkan hos de enskilda delarna. Varje del måste uppfylla sitt syfte utan att bli för dominant. Alla föremål måste i alla avseenden syfta till att vara avslappnande. Designen av formerna är mycket lågmäld, men samtidigt konsekvent för alla föremål. Detta innebär att de utstrålar en övergripande känsla av lugn och ro. Vid närmare inspektion framgår att deras form perfekt följer deras funktion. "Formell och minimalistisk": detta är det intryck som skapas av delarna i ILBAGNOALESSI dOt.

WIEL ARETS

– När vi designade ILBAGNOALESSI dOt-kollektionen ägnade vi särskild uppmärksamhet åt att se till att de enskilda elementen inte distraherade från den ursprungliga avsikten att rena kroppen … Sammansättningen av helheten bygger på styrkorna hos de enskilda delarna. Var och en av dessa måste uppfylla sitt syfte utan att bli dominerande under processen. Alla föremål ska syfta till avslappning i minsta detalj. Den formella sammansättningen är mycket diskret och likadan för varje föremål, så att föremålet är det som märks först. Det är först vid en andra titt som du upptäcker hur perfekt anpassade föremålen är till sitt användningsområde.

Relaterade videor