HÅLLBAR KVALITET


LAUFEN tillverkar produkter som gör det möjligt att spara på vatten, som är en dyrbar naturresurs. Därmed visar företaget prov på sitt åtagade att bevara våra naturresurser. Därför prioriterar företaget miljövänlig produktion genom att använda alla resurser (energi, råmaterial och vatten) på det mest effektiva sättet genom hela tillverkningsprocessen. Den här optimeringen av resurserna som krävs för tillverkningen börjar redan under utvecklingen av nya produktkoncept och den tekniska utvecklingen.

I Österrike tilldelades LAUFEN EMAS-miljöpriset 2007 för företagets enastående miljöarbete. Den schweiziska fabriken i Laufen har fått bära märket som tilldelas av den schweiziska energimyndigheten för industrin (EnAW) sedan 2006, vilket visar att det är ett företag som aktivt och frivilligt arbetar för att skydda klimatet. LAUFEN letar också aktivt efter miljövänliga lösningar för många av sina badrumsprodukter. LAUFEN lägger stor vikt vid att tillverka produkter av enastående kvalitet – vilket flera internationellt erkända produkter och standarder vittnar om.

Den schweiziska Q-Plus-symbolen intygar att våra produkter följer europeisk standard och den erkända och ännu mer krävande schweiziska standarden. Det här är en viktig aspekt för LAUFEN, eftersom endast hållbara produkter med litet slitage förtjänar att kallas miljövänliga – att undvika slöseri kommer ju före återvinning. LAUFEN hjälper därmed kunderna att leva i harmoni med miljön och minska energikostnaderna. Våra produkter innehåller därför de senaste teknikerna för att spara energi och vatten, till exempel den senaste generationer av vattensparande toaletter: flera LAUFEN-toaletter spolar med ett valfritt 4,5 eller 3 liters dubbelt spolsystem i stället för att som vanliga toaletter använda 6 eller 3 liters spolning.

Vi har också särskilt effektiva urinoarer som inte kräver mer än 1 liter vatten för att spola. För den offentliga sektorn har vi till och med urinoarer med ett vattenlås som kräver särskilt lite underhåll: 0-literslösning. Det behöver inte ens sägas att den här katalogen av hållbarhetsskäl är tryckt på FSC-certifierat papper anskaffat från hållbar skogshantering.

 

LAUFENs 4,5/3-literstoaletter uppfyller alla funktionskrav som definieras av de internationella standarderna EN 997 klass 1 typ 5, EN 997 klass 2 och SAI/Wells 4 stjärnor.

De två första LAUFEN-produktionsanläggningarna blev ISO 14001-certifierade och EMAS-registrerade 1997. Båda dessa fabriker tilldelades det europeiska miljöpriset 2007 för exemplarisk miljöhantering. Alla LAUFEN-produktionsanläggningar är nu certifierade med miljö- och kvalitetsstyrningssystemen ISO 9001 och ISO 14001.
Sedan 1998 har LAUFEN hela tiden övervakat användningen av resurser i alla sina interna och externa processer. Riktade åtgärder och lämpliga investeringar främjar effektiv och hållbar användning av tillverkningsresurserna. Viktiga miljöskyddsindikatorer visar nu tydligt att LAUFENs produktionsanläggningar uppfyller lagstadgade miljöskyddsstandarder och i de flesta fall även överträffar dem.
Produkter med Q-Plus-certifieringen uppfyller både europeiska standarder och den erkända och mer krävande schweiziska suissetec/VSA-standarder. LAUFENs hygienprodukter uppfyller dessa schweiziska kvalitetsstandarder och har rekommenderats för godkännande i enlighet med dessa.