Juridisk information


Tack för att du besöker Laufen Bathrooms AG:s webbplats. Läs igenom följande användningsvillkor noga innan du använder webbplatsen.

Denna juridiska information beskriver de villkor som styr åtkomst till och användning av webbplatsen www.laufen.com och de skyldigheter som uppstår genom sådan användning.


Immateriella rättigheter:


All copyright och andra immateriella rättigheter som gäller alla texter, bilder, handelsnamn, logotyper, grafik, ljud, animeringar och videoklipp samt arrangemanget av dessa element är förbehållna Laufen Bathrooms AG.

Vi vill påpeka att bilder, logotyper och produktkataloger på den här webbplatsen kan lyda under copyright från tredje part.

Att ladda ned eller skriva ut informationen på den här webbplatsen är endast tillåtet för privat, icke-kommersiellt bruk. All återgivning, överföring, ändring, länkning eller användning av webbplatsen för kommersiella syften är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd av Laufen Bathrooms AG.

Användaren accepterar att använda webbplatsens innehåll på ett omsorgsfullt, korrekt och lagligt sätt, att inte manipulera eller ignorera materialets copyright och att avstå från att använda innehållet och informationen som inhämtas via den här webbplatsen för kommersiella syften.


Informationens riktighet och fullständighet


Vi gör allt vi kan för att webbplatsen ska vara uppdaterad och ge riktig och fullständig information i så stor utsträckning som möjligt. Vi åtar oss dock inget ansvar för informationens riktighet, fullständighet eller lämplighet för en viss användning.

Observera att en del information på vår webbplats kan röra produkter, program eller tjänster som inte finns tillgängliga i vissa länder. Kontakta närmaste Laufen-kontor eller säljpartner om du vill veta mer om vilka tjänster och produkter som finns tillgängliga i ditt land.

Ansvarsskyldighet


Vi åtar oss inget ansvar för direkta eller indirekta skador, kostnader, förluster eller skadeståndsanspråk som kan uppstå genom åtkomst till eller användning av den här webbplatsen.

Dessutom åtar sig Laufen Bathrooms AG inget ansvar för eventuella förluster som beror på virus som kan smitta ditt datorsystem när du använder, kör eller laddar ned innehåll från den här webbplatsen. All nedladdning av materialet på den här webbplatsen sker helt på användarens egen risk.

Laufen Bathrooms AG åtar sig inget ansvar för att användaren ska ha uppdaterad och felfri åtkomst utan avbrott till företagets webbplats. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar av den här webbplatsen, eller att tillfälligt blockera och/eller ta bort innehållet på valfritt sätt och utan tidigare förvarning, och åtar oss inget ansvar för konsekvenser som kan uppstå av sådana förändringar.

Integritetspolicy


Insamlad information

Laufen Bathrooms AG samlar endast in personlig information som specifikt och frivilligt uppges av besökarna. Sådan information kan utgöras av, men är inte begränsad till, namn, titel, företagsnamn, e-postadress och telefonnummer.

Dessutom samlar webbplatsen in standardlogginformation för internet, inklusive IP-adress, webbläsarens typ och språk, åtkomsttider och adress till refererande webbplats. För att säkerställa att webbplatsen är välskött och för att förbättra navigeringen kan vi även använda cookies.

Laufen Bathrooms AG strävar efter att skydda integriteten för alla som använder vår webbplats. Dina personliga data hanteras med största omsorg och strikt konfidentiellt. Vi lämnar ingen personlig information till tredje part, förutom till våra dotterbolag.

Cookies

Cookies är textfiler som innehåller information som gör det möjligt att identifiera återkommande besökare enbart under deras besök på våra webbplatser. Cookies lagras på hårddisken på din dator och orsakar ingen skada där. Cookies på våra internetsidor innehåller ingen personlig information om dig.


Cookies kan göra att du slipper ange information mer än en gång, underlätta överföring av specifikt innehåll och hjälpa oss identifiera vilka delar av vår onlinetjänst som är särskilt populära. Detta innebär bland annat att vi kan anpassa våra webbsidor exakt efter dina krav.


Om du vill kan du inaktivera användningen av cookies när som helst genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Använd hjälpfunktionerna i din webbläsare för att ta reda på hur du kan ändra dessa inställningar.

Sociala medier

All personlig information eller annan information som du lämnar till sociala medier kan läsas, samlas in och användas av andra användare av dessa sociala medier, vilket vi har liten eller ingen kontroll över. Därför är vi inte ansvariga för någon annan persons användning, missbruk eller förskingring av personlig information eller annan information som du lämnar till några sociala medier.

Länkar till andra webbplatser


Den här webbplatsen kan innehålla länkar eller referenser till andra internetplatser och får inte öppnas via länkar från andra webbplatser som Laufen Bathrooms AG inte har någon inverkan över. Laufen Bathrooms AG åtar sig inget ansvar för tillgänglighet eller innehåll för andra webbplatser och ingen skadeståndsskyldighet för skador eller följdskador som kan uppstå via användning av sådant innehåll eller sådan åtkomst. Alla länkar till andra webbplatser är uteslutande avsedda att göra den här webbplatsen mer användarvänlig.


Användning av webbspårning


Vi använder spårningsprogramvara för att avgöra hur många användare som besöker vår webbplats och hur ofta. Vi använder inte den här programvaran för att samla in individuella personliga data eller enskilda IP-adresser. Informationen används endast i anonym och sammanfattad form för statistiska syften och för att utveckla webbplatsen.

Ändringar av villkor och bestämmelser


Vi förbehåller oss rätten att ändra eller korrigera villkoren och bestämmelserna när som helst. Som användare av den här webbplatsen är du bunden av dessa ändringar och bör därför med jämna mellanrum besöka den här sidan för att läsa igenom aktuella villkor och bestämmelser.


Tillämplig lag och jurisdiktion


Schweizisk lag gäller för den här webbplatsen. Plats för jurisdiktion och rättslig tillämpning är platsen för vårt huvudkontor, dvs. Laufen (Basellandschaft, Schweiz).

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse som besökare. Dessa cookies ger bättre prestanda, förbättrade funktioner och viss extra funktionalitet. I vår policy för cookies förklaras mer om cookies och om hur du när som helst kan ändra dina inställningar. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du vår användning av cookies.