|

LAUFEN VATTENSPARANDE TOALETTER

Den senaste generationen av vattensparande toaletter från LAUFEN är optimerade för att spola med två reducerade spolvolymer: 4,5 eller 3 liter vatten. Jämfört med dagens standardspolning med 6/3 liter eller 6 liter enkel spolning sparar dessa nya modeller mycket vatten. Med i genomsnitt 5 000 spolningar per toalett varje år blir den årliga vattenbesparingen minst 6 000 liter, eller mer än 27 000 liter om vi betänker att modeller med 9 eller till och med 12 liter fortfarande används.

LAUFEN-produkter märkta med den gröna 4,5/3L-logotypen uppfyller inte bara kraven i den harmoniserade standarden EN 997 klass 1 typ 5 och klass 2 (som täcker hela Europa), utan också de strikta australiensiska kraven i SAI/Wels 4 Stars.

För att uppnå den här vattenbesparingen ska LAUFENs golvstående kombitoalett kombineras med den särskilda tanken med alternativet .75x. LAUFENs vägghängda eller golvstående toaletter ska kombineras med valfri inbyggd tank som är lokalt tillgänglig och godkänd för 4,5/3-litersspolning.

Observera att ett lämpligt avloppssystem nedströms måste byggas för den här typen av vattensparande toaletter. Om det finns begränsningar för det befintliga avloppssystemet eller i de lokala bestämmelserna går LAUFEN-toaletter märkta med den gröna 4,5/3L-logotypen också att spola med standardspolvolymen på 6 liter.

|